Προηγούμενη Μενού Επόμενη

Σήμερα πια η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει υιοθετήσει τα πρότυπα της κρητικής δίαιτας, συνιστώντας την ανεπιφύλακτα ως βάση της ανθρώπινης διατροφής. Στον παρακάτω πίνακα (Ancel Keys, 1986) γίνεται σύγκριση των θανάτων ανθρώπων από οχτώ διαφορετικές περιοχές της γης, ανάμεσα στις οποίες και τέσσερις μεσογειακές περιοχές.

Η Κρήτη όχι μόνον έρχεται τελευταία σε αριθμό θανάτων αλλά και η διαφορά ανάμεσα σ' αυτό το νησί και σε οποιοδήποτε άλλη περιοχή του πίνακα, είναι τεράστια! Ποσοστά θνησιμότητας μετά από δεκαπενταετή παρακολούθηση (μελέτη επτά χωρών).


Η Κρητική Διατροφή σε σχέση με την Μεσογειακή Διατροφή